LED belysning

LED-lamporna kan användas både i och utanpå garderoben. Det finns olika belysningsalternativ:

  • Anslut armaturerna till ett elsystem i rummet, dvs en väggströmbrytare
  • Trådlös (med eller utan dimmer)
  • Automatisk, lampan tänds när dörren öppnas
Kategori: